MIRËSEARDHJE

Mirësevini në katalogun elektronik të Dokumenteve Gjyqësore të Tribunalit.

Ky regjistër ofron leximin e të tëra dokumenteve gjyqësore prej parashtrimit të parë të bërë në Tribunal në 1994 e deri më sot. Me kapacitetin aktual të Tribunalit, koleksionit të mëse 150.000 dokumenteve i shtohen çdo ditë shumë dokumente të tjera.

Tribunali është i përkushtuar ndaj transparencës ligjore dhe mundësimit të përdorimit të dokumenteve të veta publike.

HYNI dhe KËRKONI

Çdo përdoruesi që e viziton faqen për herë të parë i kërkohet të Regjistrohet. Ky hap i thjeshtë zgjat afërsisht një minutë. Më pas dërgohet një mesazh elektronik njoftues që informon se lejohet hyrja e kërkuar.

Pasi të keni hyrë, do të lidheni automatikisht me Menunë Kërkuese të katalogut

Zgjidhni gjuhën ose gjuhët që kërkoni si dhe opsione të tjera si emri i të akuzuarit dhe lloji i dokumentit që kërkoni - që prej urdhëresave e deri te aktgjykimet

GJUHËT

Menuja e katalogut funksionon në pesë gjuhë, megjithëse jo të gjitha dokumentet e përfshira në katalog janë të disponueshme në të pesë gjuhët. Gjuhët zyrtare të punës së Tribunalit janë anglisht dhe frengjisht.

DOKUMENTET MË TË REJA

Nëqoftëse kërkoni dokumentet gjyqësore të afishuara më së fundi, mund t’i shikoni duke klikuar në opsionin “Dokumente të Afishuara Së Fundi”

Përdoruesit duhet të kenë parasysh se dokumentet afishohen në këtë katalog publik deri në 24 orë pas dorëzimit në Sekretarinë e Tribunalit. Në rast se kërkoni dokumente publike në ditën e lëshimit të tyre, duhet të kontrolloni faqen e Tribunalit www.icty.org ose kontaktoni Zyrën për Median +31 (0) 70 512 8752. 5343 ose 5356.

DOKUMENTE TË TJERA

Ky katalog përmban vetëm dokumente publike. Dokumentet konfidenciale nuk bëjnë pjesë në katalog. Gjithashtu, megjithëse është bërë çmos që ky katalog të jetë i plotë, mbeten ende pa u përfshirë disa lloje dokumentesh. Konkretisht po përgatiten për t’u përfshirë transkripte nga një numër i madh çështjesh gjyqësore si dhe prova materiale nga disa procese në vazhdim. Synohet që krejt materiali që mungon të përfshihet para fundit të vitit 2009.

NJOFTIM I SHKURTËR LIGJOR

Dokumentet e marra nga kjo adresë interneti nuk janë dokumente zyrtare të TPNJ-së dhe përdoren vetëm për informim publik.

Hyni në Dokumentet Gjyqësore të TPNJ-së

Adresa elektronike: 

Fjalëkalimi: 

Harruat Fjalëkalimin?
  Privatësia | Mosmarrja e Përgjegjësisë

©2009 Kombet e Bashkuara - Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë
Raportoni për çfarëdo problemi ose reagoni duke klikuar këtu.