Informacije za korisnike

Ova baza podataka omogućava pristup svim javnim sudskim spisima MKSJ-a od 1994. do danas.

Novo od marta 2016.: sada su dostupni javni video-snimci suđenja u predmetu Karadžić

Za pretraživanje tih video-snimaka, izaberite sljedeće:
• Jezici: "Svi"
• Ime optuženog: "Karadžić Radovan"
• Vrsta dokumenta: "Transkripti/Video-snimci"
• Naslov dokumenta: Video-snimak
• Raspon datuma: unesite datume "od" i "do"

Svaki video-snimak ima četiri audio-kanala: original, engleski, francuski i b/h/s.

Korisnici pretraživača Internet Explorer 11 (IE11) snimak mogu puštati direktno iz svog pretraživača klikom na dugme "Play". Da biste izabrali željeni jezik u pretraživaču IE11, kliknite na kružić "Audio Selection Menu" i jedan od "untitled tracks" 1 do 4.

Korisnici drugih pretraživača mogu da preuzimaju video-datoteke. Postoji mogućnost da će na nekim pretraživačima video-snimci moći da se puštaju samo na unaprijed zadanom ili na "originalnom" audio-kanalu. Da biste izabrali željeni jezik na preuzetim video-datotekama, preporučujemo da ih gledate uz pomoć programa za gledanje video-snimaka VLC, koji postoji u verzijama i za PC i za Mac. Za izbor željenog jezika na VLC-u kliknite na "Audio", zatim na "Audio Track Options" i najzad na jedan od "Audio Tracks" 1 do 4.

Imajte u vidu da su video-snimci velike datoteke, pa preuzimanje može da potraje i nekoliko minuta. Sam snimak sa suđenja može da počne minut ili više nakon početka video-datoteke. Za to vrijeme vidjeće se logo MKSJ a.

Najnoviji dokumenti

Ako tražite najnovije sudske dokumente, možete im pristupiti jednim klikom putem opcije "Nedavno uvršteni spisi ". Korisnici moraju imati na umu da se dokumenti uvrštavaju u ovu javnu bazu podataka i do 24 sata nakon što su zavedeni u Sekretarijatu Međunarodnog suda. Ako su vam javni dokumenti potrebni istog dana kad su objavljeni, provjerite Internet stranicu Međunarodnog suda www.icty.org ili stupite u kontakt sa Službom za odnose s medijima na +31 (0) 70 512 8752, 5343 ili 5356.

Pravna napomena

Dokumenti koji se mogu naći na ovoj Internet stranici nisu službeni dokumenti MKSJ-a i služe isključivo informisanju javnosti.

Pristupite Sudskoj bazi podataka

E-mail adresa: 

Lozinka: 

Zaboravili ste lozinku?
  Napomena o zaštiti privatnosti
Odredbe o ograničenju odgovornosti

©2009 Ujedinjene nacije - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Molimo vas da nas obavijestite o eventualnim problemima ili nam pošaljete svoje mišljenje preko sljedećeg linka