DOBRODOŠLI

Dobrodošli u online bazu podataka Sudski spisi MKSJ

Ova baza podataka omogućava pristup svim javnim sudskim spisima od prvog podneska na Međunarodnom sudu 1994. do danas. Ova baza podataka takođe sadrži sve javne sudske spise Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) zavedene na Mehanizmu od 1. jula 2012.

Međunarodni sud je opredijeljen da osigura transparentnost rada Suda i dostupnost javnih sudskih spisa.

PRISTUP I PRETRAGA

Prilikom prve posjete ovoj Internet stranici, svi korisnici se moraju registrovati. Za taj jednostavan postupak potrebna je približno jedna minuta. Dobit ćete e-mail obavijest da je vaš zahtjev za pristup odobren.

Nakon pristupanja, bit ćete automatski prebačeni na glavni meni za pretragu baze podatka.

Izaberite jezik ili jezike koji vas zanimaju i druge opcije, poput imena optuženog i vrstu dokumenta koji tražite, od naloga za hapšenje do presuda.

JEZICI

Premda je za pretraživanje menija baze podataka moguće izabrati jedan od pet jezika, nisu svi dokumenti u bazi podataka dostupni na svakom od tih jezika. Engleski i francuski su službeni radni jezici MKSJ i MMKS.

NAJNOVIJI DOKUMENTI

Ako tražite sudske dokumente koji su nedavno uvršteni u bazu podatka, možete im pristupiti jednim klikom preko opcije "Nedavno podneseno".

Korisnici moraju imati na umu da se dokumenti uvrštavaju u ovu bazu podataka i do 24 sata nakon što su zavedeni u Sekretarijatu Međunarodnog suda. Ako vam trebaju javni dokumenti istoga dana kada su objelodanjeni, provjerite Internet stranicu Međunarodnog suda www.icty.org ili stupite u kontakt sa Službom za odnose s medijima na +31(0) 70 512 8752, 5343 ili 5356.

DRUGI DOKUMENTI

Ovu bazu podataka čine samo javni podnesci. Povjerljivi podnesci nisu u ovoj bazi podataka. Isto tako, premda se čini sve što je moguće da bi baza podataka bila kompletna, neke vrste dokumenata još uvijek nisu uvrštene. Konkretno, radi se na uvrštavanju transkripata iz brojnih predmeta, kao i dokaznih predmeta iz nekoliko predmeta u kojima su postupci u toku. Namjeravamo uvrstiti sav materijal koji nedostaje prije kraja 2009. godine.

KRATKA PRAVNA NAPOMENA

Dokumenti koji se mogu naći na ovoj Internet stranici ne predstavljaju službeni arhiv MKSJ-a i služe isključivo informisanju javnosti.

Pristupite Sudskoj bazi podataka

E-mail adresa: 

Lozinka: 

Zaboravili ste lozinku?
  Napomena o zaštiti privatnosti
Odredbe o ograničenju odgovornosti

©2009 Ujedinjene nacije - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Molimo vas da nas obavijestite o eventualnim problemima ili nam pošaljete svoje mišljenje preko sljedećeg linka